Kontakt

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú

protetiku Bratislava, n. o.

Záhradnícka 4880/42

821 08  Bratislava – Ružinov

IČO : 36077739

DIČ : 2021861655

IČ DPH : SK2021861655

Banka : Všeobecná úverová banka

SWIFT : SUBASKBX

IBAN : SK74 0200 0000 0017 4707 7158

Číslo účtu : 1747077158

Kód banky : 0200

Právna forma : Nezisková organizácia

Email : eshop@snop.sk

Tč. : 02/50 116 111, 257

Označenie registra : Registrovaná na Krajskom úrade v Bratislave dňa 13. 7. 2004 pod č. OVVSaŽP 1210-133/2004-NO.